Популяризиране на проекта

ХОЛОГРАМНА СИСТЕМА
dav

Oпределен за финансиране от конкурс на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на фундаментални изследвания – 2016 г. Договор ДН05/3 от 14.12.2016 г. Ръководител: Проф. д-р София Василева.
Изпълнител: Университет по библиотекознание и информационни технологии

ЛИНКОВЕ КЪМ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА

https://www.unibit.bg/news/news-events/proekt04
https://mediabricks.bg/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B8/
https://www.fni.bg/?q=node/906
https://technews.bg/article-115706.html
https://computerworld.bg/new_technologies/2019/04/05/3453553_fni_predstavia_proekt_za_socializaciia_na/
https://www.dnevnik.bg/blogosfera/article/358539
http://www.imbm.bas.bg/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=347&cntnt01returnid=283&hl=bg_BG
http://grama.bg/%D1%84%D0%BD%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80/
http://zemianews.info/index.php/balgariya-3/61288-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
http://epicenter.bg/article/UniBit/124749/11/0
https://www.unibit.bg/news/news-events/invitation-cultural-heritage-and-information-technologies
https://www.unibit.bg/news/news-events/virtual-conference-20-4-09
https://npict.bg/bg/node/21