ХОЛОГРАМНА СИСТЕМА

Популяризиране на проекта

February 19, 2020 d.kanev@unibit.bg 0

Oпределен за финансиране от конкурс на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на фундаментални изследвания – 2016 г. Договор ДН05/3 от 14.12.2016 г. Ръководител: Проф. д-р […]